• تولیدات

 • مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق فشار قوی و توزیع مدوله و کشویی
 • اتوماسیون صنعتی

 • مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کلیه پروژه های اتوماسیون صنعتی
 • آموزش

 • کلیه منبع های اتوماتیک صنعتی ، برق ، الکترونیک ، کامپیوتر و اتوماتیک سازی صنایع هارد و سافت ور
 • مشاوره و خدمات مهندسی

 • کمک به کارشناسان شما در مورد طراحی ، ساخت ، نصب ، راه اندازی ، تهیه و تأمین قطعات مورد نیاز
 • فروش قطعات

 • تجهیزات اتوماسیون صنعتی
 • تجهیزات ابزار دقیق
 • تجهیزات برقی و کامپیوتری
 • تجهیزات روباتیک
 • خرید اینترنتی

 • فروش کلیه سافت ور های ماشین آلات صنعتی
 • فروش کلیه سافت ور های آموزشی
 • خدمات کامپیوتری

 • فروش کامپیوتر های صنعتی
 • خدمات سافت ور و هارد ور
 • نت ورکینگ
 • سفارش هر نوع سافت ور
 • روباتیک

 • تعمیرات و نگهداری
 • پروگرامینگ کردن به درخواست مشتری
 • نمایندگی

 • نمایندگی رسمی شرکت الکترودیمرون USA & Canada
 • پروژه ها

 • مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب ، راه اندازی ، تعمیرات و نگهداری ماشین آلات خطوط تولید و سیستم های اتوماسیون های صنعتی و ابزار دقیق
 • کاتالوگ

 • الکترودیمرون کاتالوگ 1
 • الکترودیمرون کاتالوگ 2
 • الکترودیمرون کانادا 2014
 • دیمرون جهانی

 • نصب ، راه اندازی ، تعمیرات ، نگهداری کلیه پروژه های صنعتی